Categories
Equipment

Suction roll (Lô chân không): Thông tin ứng dụng

No.Suction roll (Lô chân không):
Cấu tạo trục chân không trong máy xeo giấy:
1.Ống nước làm kín:
Đặt trước khu vực chân không để làm kín khoảng chân không.
2.Thanh làm kín khoang chân không khi vận hành.
3.Săm cao su làm kín khoang chân không khi vận hành.
4.Thanh chắn biên của trục chân không.
5.Phần thân chính của trục chân không.
6.Vỏ lô:
Lô có phần vỏ đục lỗ.
Phần vỏ lô quay khi vận hành.
7.Cơ cấu làm kín chân không bên trong cố định khi lô vận hành.
8.Lô chân không có 1 hoặc 2 khu vực chân không tuỳ mục đích sử dụng.

Hits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *