Categories
Equipment

Refiner disc (Đĩa nghiền): Chủ điểm thảo luận

Refiner disc (Đĩa nghiền): Thông tin ứng dụng
No.Refiner disc (Đĩa nghiền):
1.Kết cấu đĩa nghiền:
Miếng/bộ.
2.Thông số:
Đường kính đĩa nghiền.

Refiner disc (Đĩa nghiền): Chủ đề thảo luận
No.Refiner disc (Đĩa nghiền):
1.Lắp đĩa nghiền:
a.Khi lắp đĩa nghiền cần lưu ý:
Chiều răng đĩa (tooth, bar).
Hai mặt ép vào nhau có chiều răng nghịch nhau (counterwiser).
b.Tháo lắp đĩa theo hướng dẫn, dòng bột hướng ra.
c.Lực siết bulong phải đồng đều, cần dùng cờ-lê (khoá) có hiển thị lực.
2.Điểm zero:
a.Điểm zero của đĩa nghiền là gì.
b.Cài đặt điểm zero của đĩa nghiền có tác dụng gì.

Hits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *