Categories
Equipment

Couch roll (Trục bụng): Chủ điểm thảo luận

Couch roll (Trục bụng): Thông tin ứng dụng
No.Couch roll (Trục bụng):
1.Ứng dụng:
Giữ băng giấy khỏi bị văng đi theo phương tiếp tuyến khi di lưới bắt đầu chuyển hướng.
Là thiết bị quan trọng cần trong quá trình lắp đặt và căn chỉnh phần lưới của máy xeo.

Couch roll (Trục bụng): Chủ đề thảo luận
No.Couch roll (Trục bụng):
1.Các bước lắp đặt trục bụng:
Lắp lô vào vị trí.
Lắp các thiết bị phụ trợ.
Lắp đường ống: Nước, chân không, dầu.

Hits: 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *