Categories
Equipment

Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy): Chủ điểm thảo luận

Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy): Thông tin ứng dụng
No.Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy):
1.Tác dụng:
Tăng tạo hình băng giấy.
2.Vị trí:
So với lưới.
So với hộp hút chân không.
So với hàm lượng rắn của băng giấy.
*Các vị trí tương đối so với các thiết bị trên cần tính toán hợp lý.

Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy): Chủ đề thảo luận
No.Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy):
1.Vòi nước phun rửa lô dandy.
2.Cần thay thế lô dandy trong trường hợp nào.

Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy): Sự cố thường gặp
No.Dandy roll (Trục dandy trong phần lưới xeo giấy):
1.Lô dandy bị tróc xơ sợi.
2.Lô dandy bị thủng lỗ.
3.Lô dandy bị biến dạng.

Hits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *