Categories
Equipment

Grooved roll for wire section (Trục khắc rãnh dẫn lưới): Thông tin ứng dụng

No.Grooved roll for wire section (Trục khắc rãnh dẫn lưới):
1-Vị trí lắp đặt:
Phần bắt đầu của lưới xeo nên dùng trục khắc rãnh.
2-Cấu tạo:
Lớp bọc cao su.
Vòi phun nước.
Biên độ dao động.

Hits: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *