Categories
Equipment

Suction couch roll (Trục bụng chân không): Chủ điểm thảo luận

Suction couch roll (Trục bụng chân không): Thông tin ứng dụng
No.Suction couch roll (Trục bụng chân không):
1.Ứng dụng:
Trục bụng chân không có tác dụng hút nước trong giấy.
Trục bụng cần có trạng thái công tác tốt, tăng áp lực lên toàn bộ khổ giấy và duy trì độ chân không thích hợp.

Suction couch roll (Trục bụng chân không): Chủ đề thảo luận
No.Suction couch roll (Trục bụng chân không):
1.Trục bụng chân không loại có hai khoang hút:
Khoang hút độ chân không thấp: Hút nước từ giấy ướt.
Khoang hút độ chân không cao hơn: Nhằm giữ giấy khi chuyển hướng đột ngột.
2.Vòi nước dùng vệ sinh bên trong trục bụng chân không:
Đường nước lắp bên phải của khu vực chân không (vận hành theo chiều kim đồng hồ), cần lắp đúng.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *