Categories
Equipment

Canvas roll (Trục dẫn bạt sấy): Chủ điểm thảo luận

No.Canvas roll (Trục dẫn bạt sấy):
1.Trục dẫn bạt sấy đa số làm bằng kim loại.
2.Bạt sấy ngắn hơn vận hành ở tốc độ cao hơn, giảm ổn định.
3.Cần tăng chiều dài bạt phù hợp tốc độ máy xeo, có thể tăng thêm số lượng trục dẫn bạt sấy.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *