Categories
Equipment

Wire spreader roll (Trục đàn lưới): Chủ điểm thảo luận

Wire spreader roll (Trục đàn lưới): Thông tin ứng dụng
No.Wire spreader roll (Trục đàn lưới):
1.Tác dụng:
Duy trì lực căng lưới ổn định.
Dàn đều lưới ra hai bên, tránh bị lệch biên gây ra nếp gấp, hư lưới.

Wire spreader roll (Trục đàn lưới): Chủ đề thảo luận
No.Wire spreader roll (Trục đàn lưới):
1.Cơ cấu truyền động:
Điều chỉnh thủ công tốt dễ sử dụng hơn điện điều khiển hoặc khí nén điều khiển.
2.Lớp vỏ cao su:
Sau một khoảng thời gian sử dụng lớp cao su bị mài mòn.
Cần bọc lại lớp vỏ cao su, không nên mài lại lớp cao su.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *