Categories
Equipment

Dryer cylinder for cooling (Lô sấy lạnh): Chủ điểm thảo luận

Dryer cylinder for cooling (Lô sấy lạnh): Thông tin ứng dụng
No.Dryer cylinder for cooling (Lô sấy lạnh):
1.Công dụng:
Sau khi sấy giấy, nếu nhiệt độ giấy bên trong cuộn giấy quá cao có thể ảnh hưởng chất lượng giấy trong quá trình sử dụng sau này.
Lô sấy lạnh có tác dụng hạ nhiệt cho băng giấy nóng sau khi đi qua phần sấy giấy, duy trì các tính chất ưu thế của giấy thành phẩm.
2.Vị trí:
Lô sấy lạnh được lắp ở vị trí lô sấy cuối của phần sấy.

Dryer cylinder for cooling (Lô sấy lạnh): Chủ đề thảo luận
No.Dryer cylinder for cooling (Lô sấy lạnh):
1.Đường cấp nước cho lô sấy:
Nhằm tạo điều kiện vận hành tốt cho lô sấy lạnh, một số hạng mục cần khảo sát:
Vị trí lấy đường nước.
Lưu lượng nước và nhiệt độ nước.
Đường ống lấy nước từ lô sấy ( có thể đưa về thuỷ lực xay giấy khô).

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *