Categories
Equipment

Yankee dryer cylinder (Lô sấy Yankee): Chủ đề thảo luận

No.Yankee dryer cylinder (Lô sấy Yankee):
1.Vì sao cần mài lại bề mặt lô Yankee sau một thời gian sử dụng.
Mài bóng/đánh bóng lô yankee có tác dụng sau:
Cải thiện tính mềm mại của giấy.
Nâng cao lực bám của giấy lên bề mặt lô.
2.Tráng phủ lô yankee:
a.Lực hấp phụ dao động do độ pH dao động sẽ có hại cho xeo giấy tối ưu. Do vậy cần tráng phủ lô yankee.
b.Lực hấp phụ lô sấy yankee giảm:
Sử dụng quá nhiều chất phá bọt làm giảm lực hấp phụ lô sấy yankee.
Bề mặt lô sấy yankee bị dơ, giấy khó hấp phụ vào lô yankee.
Tăng cường vệ sinh bề mặt lô sấy yankee hoặc tiến hành mài nhẵn bề mặt lô.
3.Nâng cao độ nhớt dịch tráng lô yankee:
Cải thiện tính mềm mại của giấy.

Hits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *