Categories
Equipment

Float purger (Sàng tạp chất nhẹ): Chủ điểm thảo luận

Float purger (Sàng tạp chất nhẹ): Thông tin ứng dụng
No.Float purger (Sàng tạp chất nhẹ):
1.Công dụng:
Lọc tách tạp chất nhẹ như nilon, pe ra khỏi bột giấy.
2.Ưu điểm:
Tách được tạp chất nặng.
Bột tốt không lẫn tạp chất được đưa về thủy lực/công đoạn xử lý phía trước.
Rotor có thể phân tách được bột và tạp chất.

Float purger (Sàng tạp chất nhẹ): Sự cố thường gặp
No.Float purger (Sàng tạp chất nhẹ):
1.Sàng bị nhảy điện:
Cần thiết kế máy đủ công suất, tránh bị quá tải dẫn đến nhảy điện.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *