Categories
Equipment

Knock off shower (Vòi phun nước đẩy giấy đứt xuống hố): Thông tin ứng dụng

No.Knock off shower (Vòi phun nước đẩy giấy đứt xuống hố):
1.Công dụng:
Phun nước đẩy toàn khổ ngang giấy xuông hố chứa giấy đứt.
2.Yêu cầu:
Đủ công suất và lưu lượng để pha loãng bột giấy.
Phòng tránh khi giấy đứt nhiều, thiếu nước pha loãng, bột đặc, dẫn đến bộ khuấy hoặc bơm bột bị quá tải dẫn đến sự cố.
3.Lắp đặt tại hố chứa giấy đứt ở các vị trí:
Trục bụng (phần lưới).
Phần ép.
Phần sấy.
Phần cuốn giấy.
Máy chia cuộn giấy.

Hits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *