Categories
Equipment

Fractionating screen (Sàng phân cấp): Thông tin ứng dụng

No.Fractionating screen (Sàng phân cấp):
1.Công dụng:
Tách xơ sợi trong bột giấy thành sợi ngắn, trung, dài.
Cấp 1: Tách xơ sợi dài-ngắn.
Cấp 2: Tách xơ sợi dài-trung bình.
2.Ưu điểm:
Phân cấp xơ sợi nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của từng loại xơ sợi.

Hits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *