Categories
Equipment

Lubrication water shower for suction box (Vòi nước bôi trơn hộp hút chân không): Thông tin ứng dụng

No.Lubrication water shower for suction box (Vòi nước bôi trơn hộp hút chân không):
1.Công dụng:
Vòi nước bôi trơn hộp hút chân không nhằm giảm ma sát giữa lưới và bề mặt hộp hút khi mới khởi động lưới.
2.Vị trí:
Vòi nước bôi trơn hộp hút chân không nên ở vị trí nào?
Vị trí thích hợp là khi di chuyển vòi nước bôi trơn hộp hút chân không vào đường chăn ép/hộp hút có thể tạo ra tác dụng phun bao phủ rộng đều hơn.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *