Categories
Equipment

Pressure screen (Sàng áp lực): Chủ điểm thảo luận

No.Pressure screen (Sàng áp lực):
1.Rotor:
Bên trong sàng áp lực, rotor và cánh quay có tác dụng được biểu hiện chủ yếu ở phương diện nào.
2.Sự cố:
Khi sản xuất bình thường sàng áp lực có thể xảy ra sự cố gì, làm sao xử lý.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *