Categories
Equipment

Lubrication water shower for wire, press felt (Vòi phun nước bôi trơn lưới, chăn): Chủ điểm thảo luận

No.Lubrication water shower for wire, press felt (Vòi phun nước bôi trơn lưới, chăn):
1.Áp lực: kg/cm2.
2.Bép phun: Dạng phun xoè ( hình quạt).

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *