Categories
Equipment

Lubrication water shower for press felt (Vòi phun nước bôi trơn chăn ép): Chủ điểm thảo luận

No.Lubrication water shower for press felt (Vòi phun nước bôi trơn chăn ép):
1.Vòi phun nước bôi trơn chăn ép nên di động hay cố định.
Thông thường vòi phun nước bôi trơn chăn ép cố định, nhưng di động có thể phòng tránh chăn ép bị vấn đề đường sọc.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *