Categories
Equipment

Screen rotor (Rotor của máy sàng bột giấy): Chủ điểm thảo luận

No.Screen rotor (Rotor của máy sàng bột giấy):
1.Công dụng:
2.Định kỳ kiểm tra đặc điểm cơ khí của rotor:
Nhằm bảo đảm độ sạch rotor thích hợp.
Giúp tăng hiệu quả sàng.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *