Categories
Equipment

Film size press (Gia keo màng): Thông tin ứng dụng

No.Film size press (Gia keo màng):
1.Tên gọi khác:
Ép keo màng mỏng, ép keo film
2.Cấu tạo:
Cặp lô ép keo.
Que gạt.

Hits: 1

Categories
Equipment

Water shower (Vòi phun nước): Một số loại thông dụng

No.Water shower (Vòi phun nước):
1.Vòi phun nước đẩy giấy đứt xuống hố.
2.Vòi nước bôi trơn hộp hút chân không.
3.Vòi nước phun biên chăn ép.
4.Vòi phun nước cắt biên.
5.Vòi nước phun sương cho lưới xeo, chăn ép.

Hits: 1

Categories
Equipment

Trimming shower (Vòi phun nước cắt biên): Thông tin ứng dụng

No.Trimming shower (Vòi phun nước cắt biên):
1.Kim cắt biên dạng tia.

Hits: 3