Categories
Water

Dilution water (Nước pha loãng): Chủ điểm thảo luận

Dilution water (Nước pha loãng): Chủ điểm thảo luận
No.Dilution water (Nước pha loãng):
1.Nước pha loãng thủy lực:
Vẽ sơ đồ khối chu trình nguồn nước pha loãng thuỷ lực.
2.Nước pha loãng bột hệ thống tiếp cận.

Dilution water (Nước pha loãng): Thông tin ứng dụng
No.Dilution water (Nước pha loãng):
1.Công dụng.
Nước pha loãng dùng để điều chỉnh nồng độ bột giấy.
2.Đặc điểm:
a.Lưu lượng:
Cần dựa trên nồng độ vận hành (%) để xác định lưu lượng cần thiết.

Dilution water (Nước pha loãng): Một số loại thông dụng
No.Dilution water (Nước pha loãng):
Nước pha loãng thiết bị hệ bột:
1.Thuỷ lực.
2.Lọc cát nồng độ cao.
3.Sàng phân cấp.
4.Lọc cát nồng độ thấp.
5.Sàng tinh.

Hits: 0

Categories
Water

Water (Nước): Chủ điểm thảo luận

Water (Nước): Chủ điểm thảo luận
No.Water (Nước):
1.Nguồn nước:
a.Mua nước từ Khu công nghiệp:
Đơn giá nước.
b.Lấy nước từ sông:
Các công đoạn cần để xử lý nước sông là gì?
Lọc, tách cát, tạp chất.
Khử khuẩn.
Khử màu.
Khử mùi.
Tồn trữ trong hồ bể, bơm đến xưởng sản xuất.
2.Sự cố thường gặp trong sản xuất:
a.Sự cố thiếu nước:
Khi nhà máy ngưng cấp nước, việc cần làm trước tiên là dừng cấp liệu.
Lập tức kiểm ra hệ thống nước làm mát, nước làm kín, nhanh chóng ngưng máy.
Sau khi có nước trở lại, xác nhận nước làm mát, nước làm kín bình thường, theo quy trình bình thường mở máy sớm nhất có thể.
b.Phát sinh sự cố mất nước:
Khi xưởng bột mất nước, đầu tiên thông báo DCS, lên liệu, nghiền bột, máy phân tách DCS hoặc hiện trường ra dao.
Lập tức kiểm tra hệ thống nước làm mát, nước làm kín, nhanh chóng dừng máy.
Sau khi có điện nguồn, xác nhận hệ thống nước làm mát, nước làm kín bình thường, mở máy theo quy trình vận hành bình thường.

Water (Nước): Một số loại thông dụng
No.Water (Nước):
1.Nước bôi trơn lưới xeo và chăn ép.
2.Nước cấp cho bộ điều tiết.
3.Nước cấp máy xeo.
4.Nước cấp thùng đầu.
5.Nước chảy tự do.
6.Nước chưa xử lý.
7.Nước công nghệ.
8.Nước cứng.
9.Nước dùng cho chuẩn bị hóa chất.
10.Nước làm kín (thiết bị).
11.Nước mềm.
12.Nước pha loãng hóa chất.
13.Nước pha loãng nồng độ bột giấy.
14.Nước pha loãng.
15.Nước phun rửa.
16.Nước sạch.
17.Nước thải.
18.Nước thô.
19.Nước trắng.
20.Nước vệ sinh lưới, chăn, bạt.

Hits: 0